Skip to content

Društvena Odgovornost

Društveno Odgovorni

Duboko verujemo da svako zaslužuje jednaku priliku za uspeh i zato 90% naših kolega čine osobe sa nekom vrstom invaliditeta. Na to smo najviše ponosni.

Naša Društvena misija se direktno oslanja na više Globalnih Ciljeva održivog razvoja UN

Od početka poslovanja kompletan poslovni proces i rezultate istog, smo bazirali na društveno odgovornom poslovanju i 

principima socijalnog preduzetništva.

3 osnovna stuba na kojima se oslanja naša društvena misija

Socijalno osnaživanje marginalizovanih grupa

Registrovano preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

  • 5 stalno zaposlenih osoba sa invaliditetom na različitim radnima zadacima sa tendencijom rasta broja zaposlenih

Promocija zdravlja i podrška zdravim stilovima života

Ponuda konkretnog rešanja u vidu 100% prirodnih proizvoda bez aditiva, konzervanasa i pojačivača ukusa

  • Ponuda od 20 prehrambenih proizvoda sa svim karakteristikama hrane popularno poznate kao „Zdrava hrana“

Partnerska saradnja sa socijalnim preduzećima

  • Zajednički plasman domaćih, prirodnih i zdravih proizvoda 

Podrška razvoju ruralnih zajednica

Nabavka sirovina od malih lokalnih proizvođača direktno vezanih za poljoprivredna gazdinstva i pojedince iz ruralnih zajednica

  • Saradnja sa više malih mlinova i zemljoradničkih zadruga za koje je vezano na stotine poljoprivrednih gazdinstava i pojedinaca koji se bave proizvodnjom žitarica i branjem začinskog i aromatičnog bilja u čistoj prirodi.