Skip to content

Dobro došli!

Vaš pristup, kao i korišćenje naše internet prezentacije (u daljem tekstu: sajt) podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast.
Pristupom i korišćenjem sajta i naše online prodavnice, prihvatate bez ograničenja ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate uslove korišćenja bez ograničenja, molimo Vas da napustite sajt.

Intelektualno vlasništvo

Internet sajt i svi tekstovi, grafike, slike, video i audio sadržaj i ostali materijali na ovom sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo chrono.rs ili su na sajtu postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja bez pisane dozvole vlasnika sadržaja je strogo zabranjen. Chrono.rs će zaštititi svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojeine i ostala srodna prava u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom.

Upotreba sajta

Sadržaj sajta može sadržati netačne podatke ili slovne greške. Pormene na sajtu mogu se napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Chrono.rs se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom sajtu. Takođe, Chorno.rs ne garantuje da će internet sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom.

Proizvodi

Fotografije proizvoda služe kao osnovna informacija o izgledu proizvoda, uključujući i promotivne fotografije. Fotografije su date informativno i ne možemo da garantujemo da bezuslovno verno prikazuju izgled proizvoda.
Sve cene na sajtu su iskazane u dinarima (RSD) sa uračunatim PDV-om. Obavezujemo se da Vam proizvod isporučimo po ceni o kojoj ste informisani prilikom potvrde Vaše porudžbine i sve eventualne izmene cena konkretnih proizvoda koje ste naručili neće uticati na vrednost Vaše kupovine.
Zavisno od konačne vrednosti Vaše porudžbine, troškovi transporta mogu biti uključeni u prikazanu cenu (besplatna dostava) ili dodatno obračunati, o čemu ćete biti precizno informisani pri kreiranju porudžbine.
Za više infromacija pogledajte stranicu „Dostava“.

Izuzeće od odgovornosti

Sajt koristite na sopstveni rizik. Chrono.rs nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem sajta ili sadržaja.

Linkovi

Sajt može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji valsnik ili korisnik nije Chrono.rs. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. Chrono.rs ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. Chrono.rs ne kontroliše sadržaj, proizvode ili usluge dostupne na ovim sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim sajtovima preko linka na našem sajtu to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti Chrono.rs

Promene uslova korišćenja

Chrono.rs zadržava pravo da sve gore navedene uslove promeni.

O svim izmenama ovih opštih uslova bićete obavešteni putem registrovane e-mail adrese. Smatra se da ste upoznati sa promenama opštih uslova prilikom svake sledeće porudžbine, nakon slanja obaveštenja.

Dodatne infromacije

Politika Privatnosti